wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 359/2013
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona wód
Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne dla Polskiej Spółki Gazownictwa na przekroczenie cieku Ożarowickiego
Zakres przedmiotowy dokumentu .
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Ożarowice
Sprawa
Znak sprawy OŚR.G.4341.133.2013
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2013-09-20
Data wydania dokumentu 2013-11-06
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2013-12-05
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 360/2013
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2013-12-05 13:50:43