wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 4/2010
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzjia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia MARGAZ II pn: “Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynków usługowo-gospodarczych na warsztat samochodowy 6 stanowiskowy, osadnik na ścieki bytowe o pojemności 9,0 m³, osadnik na ścieki technologiczne z separatorem ” na działkach o Nr ew. 6062/1, 6062/2 położone w Węgrowie przy Al. Solidarności 12.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat węgrowski
Gmina Węgrów
Sprawa
Znak sprawy IOŚ.7670/1/12/2010
Dokument wytworzył Agnieszka Łazarska
Data wpływu dokumentu 2010-12-23
Data wydania dokumentu 2010-12-23
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Węgrowie
Siedziba Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów
Telefon (025) 792 23 26
E-mail sekretariat@wegrow.com.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-23
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Łazarska
Data wprowadzenia 2010-12-23 13:35:01