wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 1867/2013
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne oraz anekst uwarunkowania górnicze na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Tartacznej w Katowicach.
Zakres przedmiotowy dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne oraz anekst uwarunkowania górnicze na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Tartacznej w Katowicach.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat Katowice (miasto na prawach powiatu)
Gmina Katowice
Sprawa
Znak sprawy PP.6721.10.2013.ŁP
Dokument wytworzył Wydział Planowania Przestyrzennego - Miejska Pracownia Urbanistyczna
Data wpływu dokumentu 2013-08-30
Data wydania dokumentu 2013-08-30
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Katowice
Siedziba ul. Młyńska 4 , 40-098 Katowice
Telefon 32 259 39 09
E-mail Urzad_Miasta@katowice.eu
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2013-12-11
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 1860/2013, 1861/2013, 1862/2013, 1863/2013, 1864/2013, 1866/2013
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Mariola Zych
Data wprowadzenia 2013-12-11 15:07:33