wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 19/2012
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu opracowanie ekofizjograficzne
Zakres przedmiotowy dokumentu dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta inowrocław dla terenu w rejonie ulic: Szarych Szeregów, Stanisława Kiełbasiewicza i Ludwika Błażka
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat inowrocławski
Gmina Inowrocław (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy WGP-II.6721.4.2011.D (31)
Dokument wytworzył mgr Adam Stańczyk
Data wpływu dokumentu 2012-04-24
Data wydania dokumentu 2012-04-24
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Inowrocławia
Siedziba ul. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław
Telefon 52 3555300
E-mail urzad@inowroclaw.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2012-05-04
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 224/2011, 225/2011, 16/2013, 17/2013, 27/2013, 28/2013, 93/2013
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Damian Facalusiak
Data wprowadzenia 2013-12-17 08:57:30