wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 95/2011
Rodzaj dokumentu projekt polityk, strategii, planów lub programów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
Zakres przedmiotowy dokumentu OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ul. Sikorskiego” w Świdnicy w granicach ulic Sikorskiego-Pogodnej wraz z prognozą oddziaływania inwestycji na środowisko
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy DIM.AN.7321-2/06
Dokument wytworzył Monika Witkowska-Skrent
Data wpływu dokumentu 2011-05-02
Data wydania dokumentu 2011-05-06
Dokument zatwierdził Prezydent Miasta
Data zatwierdzenia dokumentu 2011-05-02
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-856-28-00
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-05-02
Uwagi termin publikacji Obwieszczenia 2.05.2011 do 27.06.2011
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Marzena Wołosz
Data wprowadzenia 2011-05-11 11:42:30