wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 375/2013
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu decyzja na usunięcie 21 drzew Gmina Miasteczko Śląskie
Zakres przedmiotowy dokumentu decyzja na usunięcie 21 drzew z działek o numerach ewid. 2842/37, 1757/510, 503, 500, 2842/37 w Miasteczku Śląskim
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Miasteczko Śląskie
Sprawa
Znak sprawy 30.09.2013 r. OŚR.R.613.169.2013
Dokument wytworzył Małgorzata Wosz-Szweda
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2013-09-30
Dokument zatwierdził Starosta Tarnogórski
Data zatwierdzenia dokumentu 2013-09-30
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2013-12-20
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Małgorzata Wosz - Szweda
Data wprowadzenia 2013-12-20 13:05:13