wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 17/2010
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja o warunkach zabudowy
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie m.in. budynku handlowo-usługowego o dwóch lokalach handlowych (powierzchnia sprzedaży pierwszego lokalu do 2000m2, drugiego lokalu do 1000m), budynku handlowo-usługowego o czterech lokalach handlowych (łączna powierzchnia sprzedaży do 1200m2), budynku małej gastronomii, dwóch wiat na wózki zakupowe, dwóch pylonów reklamowych oraz 1 portalu wejściowego z reklamą oraz innych obiektów infrastruktury technicznej. Inwestycja przewidziana do realizacji na działkach położonych w Siedlcach pomiędzy ulicami Żytnią i Sokołowską.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat Siedlce (miasto na prawach powiatu)
Gmina Siedlce
Sprawa
Znak sprawy PB.RU.7331-1-191/10
Dokument wytworzył Prezydent Miasta Siedlce
Data wpływu dokumentu 2010-12-10
Data wydania dokumentu 2010-12-10
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Siedlce
Siedziba Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce
Telefon 025 643 07 00
E-mail info@um.siedlce.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-27
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Beata Michowiecka
Data wprowadzenia 2010-12-27 10:46:22