wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 19/2010
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja dla Gminy Płock wydana na wniosek Oddziału Eksploatacji Infrastruktury Miasta
Zakres przedmiotowy dokumentu Zmiana zezwolenia z dnia 24.06.2010 r., znak:WGK.II.7635-140/10 na wycinkę skupin berberysu z terenu gminnego przy ul. Czwartaków, zakresie terminu dokonania nasadzeń zastępczych
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat Płock (miasto na prawach powiatu)
Gmina Płock
Sprawa
Znak sprawy WGK.II.7635-140/10
Dokument wytworzył Ewa Nowak
Data wpływu dokumentu 2010-11-26
Data wydania dokumentu 2010-11-26
Dokument zatwierdził Z up. Prezydenta Miasta Płocka - Alina Węgrzyn Kierownik Oddziału Ochrony Środowiska
Data zatwierdzenia dokumentu 2010-11-26
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Płock
Siedziba ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Telefon 024 367 15 55
E-mail bok8@ump.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2010-11-26
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Teresa Januszewska
Data wprowadzenia 2010-11-26 12:20:39