wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 40/2010
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja dla PBSz Inwestycje Sp. z o.o. w Bytomiu
Zakres przedmiotowy dokumentu Zezwolenie na usunięcie 2 wierzb przy ul. Reja 8 w Bytomiu
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat Bytom (miasto na prawach powiatu)
Gmina Bytom
Sprawa
Znak sprawy ZEP.7635-429/10
Dokument wytworzył Jolanta Warawąsowska
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2010-12-13
Dokument zatwierdził z up.Prezydenta Miasta Bytomia- Marek Gorzkowski-Kierownik Referatu Ochrony Przyrody i Opłat Środowiskowych
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Bytomi_Wydział Ekologii
Siedziba ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
Telefon 32 283 63 47
E-mail ze@um.bytom.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-17
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 39/2010
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Dariusz Sklorz
Data wprowadzenia 2010-12-27 12:13:00