wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 167/2014
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu Zakończenie eksploatacji instalacji
Zakres przedmiotowy dokumentu wytwarzającej pole elektromagnetyczne -stacji bazowej telefonii komórkowej Spółki „T-Mobile Polska” S.A. nr „50542” zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Pszczyńskiej - Górniczego Stanu (dz. nr 1966/5 oraz 1970/55), przyjętej zgłoszeniem zarejestrowanym dnia 10.08.2011r. (znak: KŚ-IV.6222.241. 2011.MC/BO).
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat Katowice (miasto na prawach powiatu)
Gmina Katowice
Sprawa
Znak sprawy KŚ-III.6222.180.2013.MC
Dokument wytworzył Maciej Czech
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2014-01-28
Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Katowice
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Katowice, Wydział Kształtowania Środowiska
Siedziba ul. Francuska 70 , Katowice
Telefon 32 757-46-08
E-mail ks@um.katowice.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2014-01-30
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 801/2011
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Maciej Czech
Data wprowadzenia 2014-01-30 08:47:11