wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 166/2014
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne –
Zakres przedmiotowy dokumentu – stacji bazowej telefonii komórkowej Spółki „P4” Sp. z o.o. nr „KAT0557_A” zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Szybowcowa 1A.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat Katowice (miasto na prawach powiatu)
Gmina Katowice
Sprawa
Znak sprawy KŚ-III.6222.4.2014.MC
Dokument wytworzył Maciej Czech
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2014-01-28
Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Katowice
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Katowice, Wydział Kształtowania Środowiska
Siedziba ul. Francuska 70 , Katowice
Telefon 32 757-46-08
E-mail ks@um.katowice.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2014-01-28
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Maciej Czech
Data wprowadzenia 2014-01-30 08:47:37