wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 162/2014
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - informacja
Zakres przedmiotowy dokumentu o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne (druga zmiana) przyjętej pismem z dnia 15.07.2011r. (znak: KŚ-III.6222.134.2011.MC/BO) stacji bazowej telefonii komórkowej Spółki „T-Mobile Polska” S.A. nr „32703 KKA_KATOWICE_ELEKTROBUDOWA” zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Porcelanowa 12.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat Katowice (miasto na prawach powiatu)
Gmina Katowice
Sprawa
Znak sprawy KŚ-III.6222.138.2013.MC
Dokument wytworzył Maciej Czech
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2014-01-28
Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Katowice
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Katowice, Wydział Kształtowania Środowiska
Siedziba ul. Francuska 70 , Katowice
Telefon 32 757-46-08
E-mail ks@um.katowice.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2014-01-30
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 653/2011, 1748/2013
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Maciej Czech
Data wprowadzenia 2014-01-30 08:48:42