wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 70/2014
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu Zgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkowej
Zakres przedmiotowy dokumentu Stacja bazowa zlokalizowana w Lesznie Rynek 24.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat Leszno (miasto na prawach powiatu)
Gmina
Sprawa
Znak sprawy GK-O.6222.6.2014
Dokument wytworzył POLKOMTEL Sp.z o.o. Warszwa
Data wpływu dokumentu 2014-01-17
Data wydania dokumentu 2014-02-03
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Leszna
Siedziba ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno
Telefon 655298185
E-mail um@leszno.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2014-02-03
Uwagi aktualizacja
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Anna Poloch
Data wprowadzenia 2014-02-03 14:23:05