wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 52/2014
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne sporzadzone na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony na południe od ulicy Sosnowej
Zakres przedmiotowy dokumentu Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U.Nr 155 poz.1298)
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo łódzkie
Powiat Skierniewice (miasto na prawach powiatu)
Gmina Skierniewice
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Miejska Pracownia Urbanistyczna w Skierniewicach ul. Floriana 9
Data wpływu dokumentu 2013-03-20
Data wydania dokumentu 2013-03-20
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Skierniewice
Siedziba Rynek 1, 96-100 Skierniewice
Telefon (046) 834-51-00
E-mail umskier@skierniewice.um.gov.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2014-02-07
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 197/2013, 199/2013, 53/2014
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko ewa śmieszek
Data wprowadzenia 2014-02-07 15:14:37