wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 218/2014
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne -
Zakres przedmiotowy dokumentu informację o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne (druga zmiana) - przyjętej pismem z dnia 24.11.2011r. (znak: KŚ-III.6222.12.2011.MC) - stacji bazowej telefonii komórkowej Spółki „Polkomtel” Sp. z o.o. nr: „BT 22575 KATOWICE GEANT” zlokalizowanej przy ul. Pułaskiego 60 w Katowicach.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat Katowice (miasto na prawach powiatu)
Gmina Katowice
Sprawa
Znak sprawy KŚ-III.6222.10.2014.MC
Dokument wytworzył Maciej Czech
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2014-02-07
Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Katowice
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Katowice, Wydział Kształtowania Środowiska
Siedziba ul. Francuska 70 , Katowice
Telefon 32 757-46-08
E-mail ks@um.katowice.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2014-02-10
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 959/2011, 84/2012, 1119/2015
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Maciej Czech
Data wprowadzenia 2014-02-10 12:45:10