wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 11/2010
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu zezwolenie na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu zezwolenie na usunięcie 12 drzew gatunku topola na działce o nr geod. 151 przy ul. Kleszczelowksiej, odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 12 topoli
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podlaskie
Powiat bielski
Gmina Bielsk Podlaski (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy Gk.7635-95/10
Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2010-12-23
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Bielsk Podlaski
Siedziba ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
Telefon 85-731 8188
E-mail um@bielsk-podlaski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-28
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Elżbieta Kondraciuk
Data wprowadzenia 2010-12-28 08:19:14