wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 34/2014
Rodzaj dokumentu polityki, strategie, plany lub programy
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla terenu Dworca Kolejowego Kraszowice
Zakres przedmiotowy dokumentu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla terenu Dworca Kolejowego Kraszowice wraz z podsumowaniem zgodnie z art.55 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochroni, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy 6722.1.2013
Dokument wytworzył Prezydent Miasta Świdnicy
Data wpływu dokumentu 2013-02-15
Data wydania dokumentu 2013-02-15
Dokument zatwierdził Rada Miejska w Świdnicy
Data zatwierdzenia dokumentu 2013-02-15
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-856-28-00
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2014-02-17
Uwagi publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego rok 2013, poz. 2157 z dnia 27.03.2013r., dokument przekazano do RDOŚ w dniu 18.04.2013r.
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 267/2012
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Monika Witkowska
Data wprowadzenia 2014-02-17 12:31:09