wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 1/2010
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego budowie zakładu zbierającego złom metali żelaznych i kolorowych w rejonie ul. Szabelnianej w Katowicach.KŚ.III-JŻ-7624-1-162/10
Zakres przedmiotowy dokumentu dotyczy przedsięwzięcia polegającego budowie zakładu zbierającego złom metali żelaznych i kolorowych w rejonie ul. Szabelnianej w Katowicach.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat Katowice (miasto na prawach powiatu)
Gmina Katowice
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Stal Złom Damian Średniawa ul. Zakopiańska 36/11, Katowice
Data wpływu dokumentu 2010-11-10
Data wydania dokumentu 2010-11-10
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Katowice, Wydział Kształtowania Środowiska
Siedziba ul. Młyńska 4 , 40-098 Katowice
Telefon 32 757 46 10
E-mail ks@katowice.eu
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-28
Uwagi KŚ.III-JŻ-7624-1-162/10
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Joanna Żółkiewicz
Data wprowadzenia 2010-12-28 09:46:14