wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 48/2014
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
Zakres przedmiotowy dokumentu dot. stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Hubalczyków 1 w Słupsku
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo pomorskie
Powiat Słupsk (miasto na prawach powiatu)
Gmina Słupsk
Sprawa
Znak sprawy GKMiOŚ-RKŚ-III.6222.4.2014
Dokument wytworzył Magdalrena Klosowska- pełnomocnik P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
Data wpływu dokumentu 2014-02-17
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Miasto Słupsk
Siedziba Pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
Telefon (0-59) 848 83 00
E-mail urzad@um.slupsk.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2014-02-17
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jakub Drożdż
Data wprowadzenia 2014-02-26 12:54:36