wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 165/2014
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne dla terenu objętego sporzadzeniem zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Gutkowo w Olsztynie, w rejonie ulic Żurawiej i Heleny
Zakres przedmiotowy dokumentu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat Olsztyn (miasto na prawach powiatu)
Gmina Olsztyn
Sprawa
Znak sprawy RM.6722.17.2013
Dokument wytworzył Usługi projektowe i ekspertyzy w zakresie geologii, hydrologii i ochrony środowiska Edward Chuć
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Olsztyna, Wydział Rozwoju Miasta
Siedziba Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn pok. 207A
Telefon (89) 527-31-11 wew. 542
E-mail admin@olsztyn.eu
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2014-03-03
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Beata Korzeniowska
Data wprowadzenia 2014-03-03 11:27:22