wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 304/2014
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu Wyłączenie z eksploatacji instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne -
Zakres przedmiotowy dokumentu stacji bazowej telefonii komórkowej Spółki „Orange Polska” S.A. nr „2075 Roździeń” zlokalizowanej przy ul. Obrońców Westerplatte 108 w Katowicach, przyjętej zgłoszeniem zarejestrowanym dnia 06.06.2011r. (znak: KŚ-IV.6222.142.2011.MC).
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat Katowice (miasto na prawach powiatu)
Gmina Katowice
Sprawa
Znak sprawy KŚ-III.6222.18.2014.MC
Dokument wytworzył Maciej Czech
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2014-02-19
Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Katowice
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Katowice, Wydział Kształtowania Środowiska
Siedziba ul. Francuska 70 , Katowice
Telefon 32 757-47-04
E-mail KS@um.katowice.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2014-03-03
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 298/2011
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Maciej Czech
Data wprowadzenia 2014-03-03 12:02:18