wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 325/2012
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu ochrona wód
Nazwa dokumentu Wyniki pomiarów ilości pobieranej wody -II półrocze 2011 r.
Zakres przedmiotowy dokumentu wyniki pomiarów ilości pobieranej wody przez Głubczyckie wodociągi i kanalizację Spółkę z o.o.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat głubczycki
Gmina Głubczyce
Sprawa
Znak sprawy OŚ.6324.7.2012
Dokument wytworzył Izabela Pilch
Data wpływu dokumentu 2012-01-31
Data wydania dokumentu 2012-01-30
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Głubczycach
Siedziba ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
Telefon 77 4852078
E-mail starostwo@powiatglubczycki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2014-03-05
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Izabela Pilch
Data wprowadzenia 2014-03-05 11:32:49