wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 333/2012
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu ochrona wód
Nazwa dokumentu Wyniki analizy z płukania filtrów
Zakres przedmiotowy dokumentu Płukanie filtrów do Potoku Rozumickiego.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat głubczycki
Gmina Kietrz
Sprawa
Znak sprawy OŚ.6324.18.2012
Dokument wytworzył Izabela Pilch
Data wpływu dokumentu 2012-04-26
Data wydania dokumentu 2012-04-24
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Głubczycach
Siedziba ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
Telefon 77 4852078
E-mail starostwo@powiatglubczycki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2014-03-05
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Izabela Pilch
Data wprowadzenia 2014-03-05 12:50:53