wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 335/2012
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu ochrona wód
Nazwa dokumentu Wyniki analizy z płukania filtrów
Zakres przedmiotowy dokumentu Potok Rozumicki
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat głubczycki
Gmina Kietrz
Sprawa
Znak sprawy OŚ.6324.19.2012
Dokument wytworzył Izabela Pilch
Data wpływu dokumentu 2012-12-20
Data wydania dokumentu 2012-12-19
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Głubczycach
Siedziba ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
Telefon 77 4852078
E-mail starostwo@powiatglubczycki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2014-03-05
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Izabela Pilch
Data wprowadzenia 2014-03-05 13:00:25