wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 241/2011
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
Zakres przedmiotowy dokumentu Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej w Skierniewicach przy ulicy Przemysłowa 2
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo łódzkie
Powiat Skierniewice (miasto na prawach powiatu)
Gmina Skierniewice
Sprawa
Znak sprawy GK. 6222.7.2011
Dokument wytworzył Sferia S.A. ul. Pawia 55 01-030 Warszawa
Data wpływu dokumentu 2011-04-28
Data wydania dokumentu 2011-05-11
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Skierniewice
Siedziba Rynek 1, 96-100 Skierniewice
Telefon (046) 833-23-01 w.340
E-mail umskier@skierniewice.um.gov.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-05-18
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Anna Kotynia
Data wprowadzenia 2011-05-18 14:26:52