wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 63/2011
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona wód
Nazwa dokumentu pozw. wodnopr.
Zakres przedmiotowy dokumentu w ramach wykonania urządzeń wodnych i wprowadzanie wód opad. i roztop. do ziemi w ramach remontu drogi krajo0wej w Tworogu
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tworóg
Sprawa
Znak sprawy VOŚR?G. 6223-19/11
Dokument wytworzył Jolanta Gruca-Tkacz
Data wpływu dokumentu 2011-02-04
Data wydania dokumentu 2011-03-24
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-05-23
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jolanta Gruca - Tkacz
Data wprowadzenia 2011-05-23 11:17:25