wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 5/2010
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona wód
Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
Zakres przedmiotowy dokumentu Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia miejskiego zlokalizowanego przy ul. Mikołajczyka w Grodzisku Wielkopolskim.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat grodziski
Gmina Grodzisk Wielkopolski
Sprawa
Znak sprawy OS.6223-29/10
Dokument wytworzył Starosta Grodziski
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2010-11-04
Dokument zatwierdził Starosta Grodziski
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Siedziba ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Telefon (61) 445 25 00
E-mail starostwo@pgw.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-29
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 1/2010
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Małgorzata Ciesielska
Data wprowadzenia 2010-12-29 08:58:58