wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 228/2014
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentu decyzja
Zakres przedmiotowy dokumentu Starosty Tarnogórskiego udzieljaca spółce HEMARPOL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Kaletach przy ul. Fabrycznej 2A - zezwolenia na zbieranie odpadów
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Kalety
Sprawa
Znak sprawy OŚR.G.6233.21.2014
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2014-04-02
Data wydania dokumentu 2014-05-05
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2014-05-05
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 215/2014
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Katarzyna Rydzkowska
Data wprowadzenia 2014-05-05 14:45:53