wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 4/2011
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą: "budowa MEW Lisi Ogon - działka nr 237/11 i 237/12, obręb Łochowo, gm. Białe Błota"
Zakres przedmiotowy dokumentu wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat bydgoski
Gmina Białe Błota
Sprawa
Znak sprawy OŚ.6220.13.2011.KOŚ
Dokument wytworzył Magdalena Wajchert
Data wpływu dokumentu 2011-05-11
Data wydania dokumentu 2011-05-23
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Białe Błota
Siedziba ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota
Telefon 52 323-90-90
E-mail sekretariat@bialeblota.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2011-05-25
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Magdalena Wajchert
Data wprowadzenia 2011-05-26 12:05:53