wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 255/2011
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sporzadzone na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta położonego na osiedlu Zadębie przy ulicy Jarzębinowej i Św. Siostry F. Kowalskiej.
Zakres przedmiotowy dokumentu opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 wrzesnia 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155 poz.1298)
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo łódzkie
Powiat Skierniewice (miasto na prawach powiatu)
Gmina Skierniewice
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył miejska Pracownia Urbanistyczna w Skierniewicach ul.Floriana 9
Data wpływu dokumentu 2010-11-25
Data wydania dokumentu 2010-11-25
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Skierniewice
Siedziba Rynek 1, 96-100 Skierniewice
Telefon (046) 834-51-00
E-mail umskier@skierniewice.um.gov.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-05-27
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko ewa śmieszek
Data wprowadzenia 2011-05-27 09:47:00