wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 23/2010
Rodzaj dokumentu inne wnioski
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o zatwierdzenie informacji o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych w ilości do 0,1 Mg rocznie oraz innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5,0 Mg rocznie.
Zakres przedmiotowy dokumentu Dla Firmy Handlowej "KALT i SZRON" S.C. Stanisław Błaszczok, Anna Hajka, ul. Karola Miarki 200, 44-370 Pszów
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat głubczycki
Gmina Głubczyce
Sprawa
Znak sprawy L.dz. 001/10
Dokument wytworzył Biuro Ochrony Środowiska Baj-Eko, ul. Kolejowa 4, 48-100 Głubczyce
Data wpływu dokumentu 2010-08-11
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Głubczycach
Siedziba ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
Telefon 77 4852078
E-mail starostwo@powiatglubczycki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-29
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Izabela Pilch
Data wprowadzenia 2010-12-29 14:07:37