wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 25/2010
Rodzaj dokumentu inne wnioski
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o zatwierdzenie informacji o wytwarzanych odpadach medycznych i sposobach gospodarowania
Zakres przedmiotowy dokumentu Dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Karnego w Głubczycach.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat głubczycki
Gmina Głubczyce
Sprawa
Znak sprawy DSZ - 072./2010/11/9107
Dokument wytworzył kpt. mgr Witold Derewecki
Data wpływu dokumentu 2010-09-21
Data wydania dokumentu 2010-09-17
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Głubczycach
Siedziba ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
Telefon 77 4852078
E-mail starostwo@powiatglubczycki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-29
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Izabela Pilch
Data wprowadzenia 2010-12-29 14:20:54