wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 26/2010
Rodzaj dokumentu inne dokumenty
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Zatwierdzenie informacji o wytwarzanych odpadach medycznych i sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Zakres przedmiotowy dokumentu Informacja o wytwarzanych odpadach medycznych
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat głubczycki
Gmina Głubczyce
Sprawa
Znak sprawy OŚ 7629/16/2010
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Głubczycach
Data wpływu dokumentu 2010-09-21
Data wydania dokumentu 2010-09-27
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Głubczycach
Siedziba ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
Telefon 77 4852078
E-mail starostwo@powiatglubczycki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-29
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Izabela Pilch
Data wprowadzenia 2010-12-29 14:26:34