wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 238/2014
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona wód
Nazwa dokumentu Pozwolenie na poprowadzenie przez wody rzeki Mała Panew sieci telekomunikacyjnej przez spółkę LIVENET sp. z o. o. z wniosku ECOONE Sp. z o.o.
Zakres przedmiotowy dokumentu .
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tworóg
Sprawa
Znak sprawy OŚR.G.6341.175.2013
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2013-11-18
Data wydania dokumentu 2014-02-02
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2014-05-19
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 237/2014
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2014-05-19 12:51:30