wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 14/2010
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Zakres przedmiotowy dokumentu Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: - budowie obiektu handlowo - usługowego na działce nr 2152/6 obrębu 2 - Górczyn przy ul. Kombatantów, parkingu otwartego na działce nr 2152/7 obręb 2 - Górczyn oraz ciągu pieszego na działkach nr 2152/4, 2152/7, 2152/3 obręb 2 - Górczyn, - budowie drogi wewnętrznej (dojazdowej do parkingu i obiektu Galerii) zlokalizowanej na działce 2152/7, 409/29, obrębu 2- Górczyn, - budowie jednego pasa odcinka ulicy Okulickiego, zlokalizowanego na działkach nr 98/1, 409/29, 413/2, 411/1 obrębu 2 - Górczyn, którego inwestorem jest Galeria Piast Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo lubuskie
Powiat Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu)
Gmina Gorzów Wielkopolski
Sprawa
Znak sprawy WSR.7624-1-27/10
Dokument wytworzył Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
Data wpływu dokumentu 2010-10-07
Data wydania dokumentu 2010-12-10
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Siedziba ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon 95 7355 500
E-mail um@um.gorzow.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-30
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Łukasz Klimowicz
Data wprowadzenia 2010-12-30 09:14:49