wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 38/2011
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Oczyszczalnia ścieków”, na działkach o nr ew. 573/2 i 1516/1, obręb Chróścina
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat górowski
Gmina Góra
Sprawa
Znak sprawy GK.6220.6.1.2011
Dokument wytworzył OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o., Ubojnia w Chróścinie
Data wpływu dokumentu 2011-06-06
Data wydania dokumentu 2011-06-07
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Góra
Siedziba ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra
Telefon 65 544-36-03
E-mail sekretarz@gora.com.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2011-06-10
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Małgorzata Tupta
Data wprowadzenia 2011-06-10 07:55:01