wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 392/2014
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja o pozwoleniu na budowę.
Zakres przedmiotowy dokumentu Budowa drogi gminnej - Zendek.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Ożarowice
Sprawa
Znak sprawy BA.6740.5.79.2014
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach.
Data wpływu dokumentu 2014-09-05
Data wydania dokumentu 2014-09-29
Dokument zatwierdził Starosta Tarnogórski
Data zatwierdzenia dokumentu 2014-09-29
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2014-10-03
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 361/2014
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Grzegorz Bugajewski
Data wprowadzenia 2014-10-03 09:44:10