wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 126/2011
Rodzaj dokumentu projekt polityk, strategii, planów lub programów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
Zakres przedmiotowy dokumentu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy w obszarze ograniczonym ulicą Metalowców, linią kolejową, bocznicą i ulicą Przemysłową wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy DIM.AN. 7321 – 1/10
Dokument wytworzył PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICY
Data wpływu dokumentu 2011-06-20
Data wydania dokumentu 2011-06-20
Dokument zatwierdził PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICY
Data zatwierdzenia dokumentu 2011-06-20
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-856-28-00
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-06-20
Uwagi wyłożenie j.w. od 28 czerwca 2011r. do 28 lipca 2011 r.
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Marzena Wołosz
Data wprowadzenia 2011-06-20 13:46:26