wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 464/2014
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona przed hałasem
Nazwa dokumentu decyzja
Zakres przedmiotowy dokumentu dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla Shausha- umorzenie
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Zbrosławice
Sprawa
Znak sprawy OŚR.R.6241.24.2014
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe
Data wpływu dokumentu 2014-11-03
Data wydania dokumentu 2014-11-03
Dokument zatwierdził starosta tarnogórski
Data zatwierdzenia dokumentu 2014-11-03
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2014-12-08
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 463/2014
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Krzysztof Horzela
Data wprowadzenia 2014-12-08 14:01:23