wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 8/2010
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentu Dotyczy odmowy wydania Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej ERA nr 42223, na działce nr 1577/8, obręb 4 - Staszica przy ul. Słowiańskiej 14 w Gorzowie Wlkp.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo lubuskie
Powiat Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu)
Gmina Gorzów Wielkopolski
Sprawa
Znak sprawy WSR.7624-1-6/10
Dokument wytworzył Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2010-11-18
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Siedziba ul. Kombatantów 34, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon 95 7355 703
E-mail wsr@um.gorzow.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2010-11-29
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 7/2010
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Łukasz Klimowicz
Data wprowadzenia 2010-11-29 14:49:16