wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 1/2015
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja na usunięcie 11 sztuk drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych tj. droga powiatowa nr 4218W Międzyleś - Rostki 6 szt. gat. topola o obwodach: 250cm, 200cm, 220cm, 200cm, 240cm, 260cm, droga powiatowa nr 4216W Stoczek Wrotnów - dwie sztuki drzew gat. lipa drobnolistna o obwodach : 140cm, 95cm oraz 1 szt. gat. kasztanowiec zwyczajny o obwodzie 180cm, Droga powiatowa nr 4219W Klimowizna- Wrotnów - Kosów Lacki 1 szt. drzew gat. topola biała o obwodzie 195cm, droga powiatowa nr 4233 Miedzna - Wola Orzeszowska 1 szt. drzewa gat. brzoza brodawkowata o obwodzie 150cm.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat węgrowski
Gmina Miedzna
Sprawa
Znak sprawy GK.6131.42.2014
Dokument wytworzył Urząd Gminy w Miedznie
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2014-11-24
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Miedzna
Siedziba ul. 11 Listopada 4, 07-106 Miedzna
Telefon (025) 691-83-27
E-mail ugmiedzna@op.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2015-01-02
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Wiesława Jakubik
Data wprowadzenia 2015-01-02 10:52:28