wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 2/2015
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o wycinkę drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gatunek: klon-3 szt, topola-1 szt., dąb -2 szt. rosnących na działce gminnej nr ew.1338 w miejscowości Ogrodniki
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat węgrowski
Gmina Łochów
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Wegrowie
Data wpływu dokumentu 2014-12-22
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Siedziba ul. Przemysłowa 5 , 07-100 Węgrów
Telefon (025) 792-26-17
E-mail starosta.wwe@powiatypolskie.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2015-01-27
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Lucyna Kwiatkowska
Data wprowadzenia 2015-01-27 14:30:29