wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 33/2015
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów
Zakres przedmiotowy dokumentu wniosek o usunięcie 166 sztuk drzew i krzewów z pow. 11,49 ha, rosnących na działkach nr 546/5, 546/6, 546/7, 546/10 i 546/14 o łącznej pow. 11,49 ha w obrębie Radostowo gmina Jeziorany.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat olsztyński
Gmina Jeziorany
Sprawa
Znak sprawy
Dokument wytworzył Anna Radzio
Data wpływu dokumentu 2015-01-12
Data wydania dokumentu 2015-01-08
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Jezioranach
Siedziba pl. Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany
Telefon (0-89) 539 27 41
E-mail umjeziorany@wp.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2015-02-04
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 34/2015
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Justyna Zięba
Data wprowadzenia 2015-02-04 15:03:29