wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 44/2015
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu wniosek o usunięcie 3 sztuk drzew i krzewów z pow. 20 m2, rosnących na działce nr 275/2 w obrębie Radostowo gmina Jeziorany.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat olsztyński
Gmina Jeziorany
Sprawa
Znak sprawy
Dokument wytworzył Stanisław Jakubiak
Data wpływu dokumentu 2015-02-09
Data wydania dokumentu 2015-02-09
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Jezioranach
Siedziba pl. Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany
Telefon (0-89) 539 27 41
E-mail umjeziorany@wp.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2015-02-16
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 62/2015
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Justyna Zięba
Data wprowadzenia 2015-02-16 14:40:19