wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 46/2015
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentu decyzja Starosty Tarnogórskiego
Zakres przedmiotowy dokumentu udzielająca p. Stanisławowi Mazankowi, p. Michałowi Karczewskiemu działającym w obrocie prawnym jako spółka LOGO II s.c. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Handlowej 6 zezwolenia na zbieranie odpadów w Świerklańcu przy ul. Polnej 2.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Świerklaniec
Sprawa
Znak sprawy OŚR.G.6233.12.2015
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2015-02-09
Data wydania dokumentu 2015-02-17
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2015-02-17
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 43/2015
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Katarzyna Rydzkowska
Data wprowadzenia 2015-02-17 15:07:39