wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 58/2015
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu wniosek o usunięcie 327 sztuk drzew rosnących na działce nr 23 i 24 w obrębie Kiersztanowo gmina Jeziorany.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat olsztyński
Gmina Jeziorany
Sprawa
Znak sprawy
Dokument wytworzył Jolanta, Czesław Pryszcz
Data wpływu dokumentu 2015-02-18
Data wydania dokumentu 2015-02-18
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Jezioranach
Siedziba pl. Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany
Telefon (0-89) 539 27 41
E-mail umjeziorany@wp.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2015-02-24
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 78/2015
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Justyna Zięba
Data wprowadzenia 2015-02-24 14:55:49