wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 89/2015
Rodzaj dokumentu koncesje, pozwolenia, zezwolenia
Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentu decyzja
Zakres przedmiotowy dokumentu udzielająca p. Wojciechowi Kuźniarowi działającemu w obrocie prawnym jako F.H.P.U. TRANS-STAL" Wojciech Kuźniar z siedzibą w Pyrzowicach przy ul. Siedliska 11 zezwolenia na transport odpadów
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Ożarowice
Sprawa
Znak sprawy OŚR.G.6233.10.2015
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2015-02-05
Data wydania dokumentu 2015-02-25
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2015-02-25
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 41/2015
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Katarzyna Rydzkowska
Data wprowadzenia 2015-02-25 14:12:34