wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 130/2015
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu decyzja
Zakres przedmiotowy dokumentu dla Gminy Kalety na usunięcie4 drzew rosnących na działce o nr ewid. 232/94 (teren LKS Kuczów)
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Kalety
Sprawa
Znak sprawy OŚR.R.613.2.2105
Dokument wytworzył Wdział OŚR.R
Data wpływu dokumentu 2015-02-05
Data wydania dokumentu 2015-02-05
Dokument zatwierdził Starosta Tarnogórski
Data zatwierdzenia dokumentu 2015-02-05
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2015-03-04
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 11/2015
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Małgorzata Wosz - Szweda
Data wprowadzenia 2015-03-04 14:39:19