wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 134/2015
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu decyzja
Zakres przedmiotowy dokumentu dla Gminy Zbrosławice na usunięcie 3 drzew rosnących na działce o nr ewid. 388/13
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Zbrosławice
Sprawa
Znak sprawy OŚR.R.613.7.2015
Dokument wytworzył Wydział OŚR.R
Data wpływu dokumentu 2015-02-06
Data wydania dokumentu 2015-02-06
Dokument zatwierdził Starosta Tarnogórski
Data zatwierdzenia dokumentu 2015-02-06
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2015-03-04
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 16/2015
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Małgorzata Wosz - Szweda
Data wprowadzenia 2015-03-04 14:52:55