wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 121/2015
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu ochrona powietrza
Nazwa dokumentu Bilansa masowy LZO za rok 2014
Zakres przedmiotowy dokumentu Bilansa masowy LZO stosowanych na terenie EUROLINE Sp. zo.o. w Lesznie.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat Leszno (miasto na prawach powiatu)
Gmina Leszno
Sprawa
Znak sprawy Gk-O.6224.1.2015
Dokument wytworzył Euroline Sp.z.o.o. Leszno
Data wpływu dokumentu 2015-02-20
Data wydania dokumentu 2015-02-26
Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Leszna
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Leszna
Siedziba ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
Telefon 655298100
E-mail um@leszno.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2015-02-26
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Anna Poloch
Data wprowadzenia 2015-04-01 10:57:25